Privacy verklaring BestDayEver Fotografie

Dit is de privacyverklaring van BestDayEver Fotografie. Hierin wordt omschreven hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door BestDayEver Fotografie. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Teun Bakker | Ilpenwaard 71 | 1824 GE Alkmaar | | 06-39724306 | KVK 54732026

Persoonsgegevens die BestDayEver Fotografie verwerkt:

BestDayEver Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.BestDayEver.nl aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van je maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door BestDayEver Fotografie:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Foto’s

BestDayEver Fotografie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
 • Om fotoreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
 • Om je betaling af te kunnen handelen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BestDayEver Fotografie verwerkt:

BestDayEver Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via , dan verwijder ik deze informatie.

BestDayEver Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail, contactformulier, telefoon of per WhatsApp en opgeslagen in een spreadsheet bestand van Google Workspace.
 • Voor facturen en de boekhouding gebruik ik Google Workspace. In facturen gebruik ik je naam en adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
 • Overeenkomsten met daarin je naam & adresgegevens worden verstuurd via een website waarmee je een digitale handtekening kunt zetten (https://signrequest.com/nl/).
 • De digitale foto’s die ik in opdracht van je maak, worden opgeslagen bij Google Drive en middels een unieke download-link in een e-mail naar je verzonden. Daarnaast wordt elke reportage maximaal 12 maanden beschikbaar gemaakt via een met een wachtwoord beveiligde on-line gallery (https://bestdayeverfotografie.pixieset.com/). De foto’s worden tevens opgeslagen op een thuiscomputer én een externe harde schijf. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven middels een overeenkomst, kunnen foto’s gedeeld worden op de website van BestDayEver Fotografie en/of social media zoals Facebook en Instagram. 
 • De e-mail van BestDayEver Fotografie wordt gehost bij Google Workspace. Als je contact opneemt via het contactformulier of via mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google Workspace. Het contactformulier van de website heeft een backup-functie waarmee de 200 meest recent ingevulde formulieren tijdelijk ook op de website worden bewaard. De website wordt gehost bij https://www.antagonist.nl/. Gegevens die je achterlaat op de website van BestDayEver Fotografie worden op de servers van Antagonist opgeslagen.

Hoe lang bewaart BestDayEver Fotografie persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: BestDayEver Fotografie bewaart je contactgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.
 • In opdracht gemaakte foto’s: indien je middels een overeenkomst toestemming hebt gegeven om foto’s te delen op www.BestDayEver.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je géén toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij opvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BestDayEver Fotografie verkoopt je contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, maak ik gebruik van een verwerkerscontract om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. BestDayEver Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe BestDayEver Fotografie persoonsgegevens beveiligt:

 • De persoonsgegevens die door BestDayEver Fotografie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een sterk wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie (2FA) wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar BestDayEver Fotografie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
 • Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 • Daarnaast wordt je bezoek aan de website van BestDayEver Fotografie beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van BestDayEver Fotografie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Cookies die BestDayEver Fotografie gebruikt

BestDayEver Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die BestDayEver Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan BestDayEver Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van je persoonsgegevens door BestDayEver Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar teun@BestDayEver.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. BestDayEver Fotografie wil je er tevens graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons